Zarząd Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie informuje, że rozpoczynamy nowy konkurs dla szkół pn. „Aktywna Szkoła”.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

Kategorie konkursu:

·        „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,

·        „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,

·        „Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów).

Wstępne zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 08.06.2022r.

Dla najlepszych szkół czekają nagrody (pula nagród 30.000 zł).

Zapraszamy do udziału w konkursie i rozpowszechnienie konkursu w swoich powiatach.

Regulamin do pobrania w załączniku.

pozdrawiam

Waldemar Gramek – Prezes MSZS

Małopolski Szkolny Związek Sportowy