Każda szkoła biorąca udział w Systemie Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego winna opłacić jednorazową opłatę roczną w wysokości 30 złotych (słownie trzydzieści złotych). Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2021r. na konto Małopolskiego Związku Sportowego – numer konta: 07 1240 2294 1111 0000 3708 7009 (w tytule przelewu prosimy wpisać numer szkoły, miejscowość oraz kategorię współzawodnictwa – ( Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży razem 1 wpłata ). Za dokonaną wpłatę M SZS będzie wystawiał fakturę na nabywcę/odbiorcę wskazanego w przelewie).